دشواری یعنی وجود مشکلات
چهارشنبه 23 دی 1394 ساعت 19:33 | نوشته ‌شده به دست همسفر فاطمه | ( نظرات )

گزارش عملکرد لژیون خانم بهار مورخ 1394/10/12 با موضوع عبور از مشکلات

                                   

فردی که مشکلاتش را بپذیرد پنجاه درصد مسئله حل می شود.گاهی انسانهایی که در حال دریافت آموزش هستند القائات کمک زیادی به آنها می کنند.القا به معنای انتقال اطلاعات از جایی به جایی یا از فردی به فرد دیگر.مانند سفر اولی که گفته می شود سفر اولی ها نباید کنار هم باشند چون جفتشان در شرایط خوبی نیستند و سقوط می کنند.مانند انتقال بوی گل در گل.مانند دو تا دوست که هم جنس هم را انتخاب می کنند مثلا فردی که دزد است می رود با یک آدم دزد دوست می شود یا فردی که محبت دارد می رود با کسی که محبت دارد دوست می شود.
القا می تواند هم حضوری باشد و هم غیر حضوری و هم می تواند منفی باشد و هم مثبت.مثل تلفن زمانیکه با تلفن صحبت می کنید حس طرف به شما القا می شود و از طریق امواج القائات اتفاق می افتد.
گاهی بعضی آدم ها به ما تلفن می زنند و حالمان را بد می کنند یا خبر بد می دهند در این نوع مواقع بهتر است پنج دقیقه بنشینیم و صبر کنیم سریع دست به کار نشویم کمی تامل کنیم و بایستیم کمی زمان بگذرد.

گزارش عملکرد لژیون خانم بهار مورخ 1394/10/12 با موضوع عبور از مشکلات

                                   
فردی که مشکلاتش را بپذیرد پنجاه درصد مسئله حل می شود.گاهی انسانهایی که در حال دریافت آموزش هستند القائات کمک زیادی به آنها می کنند.القا به معنای انتقال اطلاعات از جایی به جایی یا از فردی به فرد دیگر.مانند سفر اولی که گفته می شود سفر اولی ها نباید کنار هم باشند چون جفتشان در شرایط خوبی نیستند و سقوط می کنند.مانند انتقال بوی گل در گل.مانند دو تا دوست که هم جنس هم را انتخاب می کنند مثلا فردی که دزد است می رود با یک آدم دزد دوست می شود یا فردی که محبت دارد می رود با کسی که محبت دارد دوست می شود.
القا می تواند هم حضوری باشد و هم غیر حضوری و هم می تواند منفی باشد و هم مثبت.مثل تلفن زمانیکه با تلفن صحبت می کنید حس طرف به شما القا می شود و از طریق امواج القائات اتفاق می افتد.
گاهی بعضی آدم ها به ما تلفن می زنند و حالمان را بد می کنند یا خبر بد می دهند در این نوع مواقع بهتر است پنج دقیقه بنشینیم و صبر کنیم سریع دست به کار نشویم کمی تامل کنیم و بایستیم کمی زمان بگذرد.

باید تغییر کنیم.گاهی اوقات برای حل کردن بعضی از مشکلات خیلی دست و پا می زنیم ولی حل نمی شود باید بگذریم از آن.گاهی در برایر مشکلات تفکر مثبت و منفی داریم یا بهتر است بگویم عمل کردن و عمل نکردن و بی عملی داریم.که بی عملی خیلی مهم است در برابر برخی از مسائل نباید هیچ کاری بکنیم.مشکل می گذرد.اگر مرگ است برای همه اتفاق می افتد اگر بیماری است برای همه اتفاق می افتد تنها باید پذیرفت. سخت است ولی شدنی است.

بعضی از آدم هایی که کابوس می بینند نا متعادل هستند و یکی از نشانه های کابوس دیدن نا متعادل بودن شخص است.یعنی صور پنهان شما اشکال دارد که خوابت نمی برد و کابوس می بینید.این موضوع جدا از مصرف کننده ها است که کابوس می بینند دلیل کابوس آنها سوراخ بودن هاله انرژی آنها می باشد و در سفر دوم این مشکلاتش حل می شود.ولی همسفر که موادی مصرف نمی کند دلیل کابوس دیدنش نامتعادل بودنش است و درونش بهم ریخته است.نشانه شخص متعادل خواب فرد است.زمانیکه خوابهایی می بینید که خیلی شما را می ترساند و بهم می ریزید با آموزش گرفتن به مرور زمان درست می شود.استرس و هیجان و افکار منفی خواب را دچار مشکل می کند.یکی از بهترین راه حل برای دوری از افکار منفی دور بودن از اعمال ضد ارزشی است که به دانایی نیاز دارد.خودخواهی و منیت باید کم شود و تزکیه و پالایش از همین مسائل به ظاهر کوچک انجام می شود.

مثالی که آقای مهندس در سی دی لحظه دشواری می زنند فردی که بر اثر جرمی به زندان می رود اگر بپذیرد و در طول مدتی که در زندان بود کارهای خوبی انجام دهد دوره حبس برایش راحت می گذرد و حتی ممکن است عفو شامل حالش شود و آزاد شود ولی در عوض فردی که نپذیرد دورانی که در حبس است به سختی برایش سپری می شود.

من همیشه درگیر آینده بودم ولی به مرور زمان متوجه شدم هر اتفاقی اگر قرار است بیفتد در آینده انجام می شود و من تمی توانم کاری انجام بدهم و باید بپذیرم.هرچقدر بیشتر فکر کنید راجع به این مسائل انرژی بیشتری از دست می دهید.فکر کردن انرژی از آدم می گیرد و انرزی در صور پنهان حکم پول در صور آشکار را دارد و فکر کردن زیاد به این مسائل شبیه این است که کسی دارد پول هایت را از تو می گیرد چون نمی بینیم متوجه نمی شویم ولی وجود دارد.

باید دقت کنیم اعمال و رفتار و سخنان اطرافیان ما را بهم نریزد.ما یک مثلث داریم به نام مثلث ید واحده که شامل روح و نفس و جن می شود. نشانه نفس خواسته های ما است هم خواسته های خوب ومثبت و هم خواسته های بد و منفی.جن هم می شود القائات شیطانی و روح هم پاکی و نیکی است که خداوند از خود در ما دمیده.شیطان کارش این است که فقط دعوت می کند.برای مثال فردی که مصرف کننده می شود شیطان فقط دعوتش کرد به مصرف مواد اما خواسنه نفس خودشان بود که به این دعوت پاسخ مثبت دادند و شرایط برایشان مهیا می شود و اینها می شوند مصرف کننده.هیچ کس به اجبار و به زور چیزی را نمی تواند دست شما بدهد در واقع خداوند به نیروهای منفی اجازه نمی دهد که به زور فردی را وارد چاه کنند فقط دعوت می کنند اگر فرد خواسته داشته باشد به چاه می رود اگر خواسته نداشته باشد نمی پذیرد.نیروهای منفی و شیطانی اول می دهند و بعد می گیرند مثل مافیا عمل می کنند هر چه که لذتبخش باشد را ابتدا به افراد می دهند بعد رفته رفته همه چیز را از او می گیرند.

در یکی از سی دی های آموزشی آقای مهندس عنوان شده"انسان در قالب شیطان" یعنی انسان است ظاهر بسیار زیبایی دارد ولی درونش پر شده از تاریکی ها و این فرد هم بعنوان دوست یا فامیل می تواند شما را دعوت کند مهم خواسته شما است که بپذیرید یا رد کنید.ولی هر عمل ضد ارزشی که انجام بدهیم باید تاوانش را بدهیم.مثلا یک خلافی در گذشته کرده ایم و ده شال می گذرد و اصلا یادم نمی آید یا توبه می کنم که خدایا من را ببخش باید این را به دانیم هر عمل ضد ارزشی که انجام بدهیم با یک جمله"خدایا من را ببخش یا توبه کردم" بخشیده نمی شود باید هر تاریکی ای را که رفته اید برگردید یا بعبارتی تاوانش را بپردازید.بخشش زمانی اتفاق می افتد که بتوانیم با خدمت جبران کنیم.همه انسانها برای آموزش و خدمت آمدند.خدمت به انسانها,تمام کسانی که در کنگره خدمت می کنند کارشان خیلی ارزش بالایی دارد.

این را بدانیم اگر فردی با رفتارش ما را رنجاند او بهترین معلم ما است او به ما یاد می دهد که من هیچ وقت کار او را تکرار نکنم و بدی بد است.همه انسانها تاریکی دارند حال ممکن است تاریکی آن فرد یک چیزی باشد و تاریکی شما هم چیز دیگری.نیروهای تاریکی پنهانی عمل می کنند باید تاریکی های خودمان را پیدا کنیم زمانیکه پیدا کنیم تاریکی ما بعنوان مثال حسادت است نصف قضیه حل است ولی ما نمی پذیریم و می گوییم من خوبم و هیچ ایرادی ندارم. 

گاهی اوقات در برابر بعضی رفتار ها فکر می کنیم گذشت می کنیم اما گذشت نمی کنیم در خودمان جمع می کنیم و سکوت می کنیم و بعد از گذشت زمان دچار مشکل می شویم.زمانی که خدمت می کنید هر حس بدی از شما جدا می شود.به خصوص زمانیکه فرد راهنما شود تغییراتش خیلی زیاد می شود چون زمانیکه راهنما می شوید بذر نیکو می کارید و از یک سری خواسته ها می گذرید.

در سی دی کوله پشتی گفته شده ما یک کوله ای داریم برای آخرتمان,که این کوله پشتی می تواندپر از اعمال ضد ارزشی باشد که حمل کردن آن بسیار سخت است و یا پر از اعمال نیکو باشد که براحتی قابل حمل است.اینکه می گویند هر ذره ای که در این دنیا انجام می دهید باید پاسخگو باشیم همین است.باید  در کوله پشتی خود چیزهای با ارزشی داشته باشیم تا از مسیری که مانند بیابان بی آب و علف است عبور می کنیم دست خالی نباشیم.آنچه که انجامش واجب است را باید انجام بدهیم تا تبدیل به انسانهای خنثی نشویم و کوله پشتی مان خالی نباشد.بنابراین در کوله پشتی باید بذر نیکو خدمت و آموزش و دانایی و چیزهای مثبت بکاریم تا زمانی که خواستیم از این دنیا برویم بار کوله پشتی مان سبک باشد تا مثل عقاب پرواز کنیم.هرچه در این دنیا هستیم در دنیای دیگر هم همان هستیم.مثل عالم خواب است.چون درونت این را می خواهد.

بعضی ها می گویند روان شناختی ذهنی این روشها توضیحات ظاهری می دهند و ولی به درون و عمق مشکلات کاری ندارند راهکار درستی برای مشکلاتتان ارائه نمی دهند اما در کنگره همه چیز اصولی و حساب شده آموزش داده می شود و همه چیز با تفکر شروع می شود.ما خیلی چیزها را نمی بینیم مانند چیزهایی که در صور پنهان هستند.مثل حسی که از گل دریافت می کنیم در "شازده کوچولو" به زیبایی از درون گل را توصیف می کند و خیلی قشنگ با گل ارتباط برقرار کرده بود.درون گل حس وجود دارد.دیدن کارتن خیلی خوب است.ما فکر می کنیم چرا کوسه ها در دریا ماهی ها را از بین می برند و این عدالت نیست ولی اگر کوسه نباشد گند دریا را بر می دارد.یا در کشوری خواستند یک سری از حیوانات وحشی را از بین ببرند و در واقع می خواستند خودشان عدالت برقرار کنند و آنطوری که خودشان تشخیص دادن حیوانات تربیت شدند و مثلا نهنگ در دریا چون شکار کردن را بلد نبوده از بین رفته و کشته شده.

بنابراین باید بدانیم که مشکلات می کنند و مشکلات بی دلیل سر ره هر انسانی قرار نمی گیرد و برای آزمایش است یعنی هر مشکلی یک آزمایشی دارد مثل راهنمایی و رانندگی که می رویم و آزمایش می دهیم باید این آزمایش باشد حال شاید مشکل کوچک یا بزرگ باشد ولی می گذرد.زندگی مانند همان دریای پرتلاطم است گاهی آرام و گاهی بهم ریخته می شود.

تاریکی یعنی عدم شناخت و آنچه ما آموزش میگیریم برای کم شدن تاریکی هایمان است و تاریکی غول عجیب و غریبی نیست,سیاه است چون ما آن را نمی شناسیم وقتی که بشناسیم دیگر تاریکی نمی شود.

محبت کردن نیاز به آموزش دارد و یک روز و دو روزه نمی توان تغییر کرد باید زمان بدهیم شاید پنج سال طول بکشد تا نفرت را از خودمان دور کنیم.محبت کردن باید بدون توقع باشد.ما چیزهایی را جذب می کنیم که درونمان وجود دارد.اگر من همه را بد می بینم درون من بدی زیاد است اگر من همه را دشمن خودم می بینم خودم بدی دارم و من اگر همه را خوب می بینم خودم در درونم خوبی هست.اگر از همه متنفرم تنفر در درون من هست.اگر فکر می کنم که فلانی و فلانی حسودند حسادت در درون من هست و وجود دارد.

گاهی اوقات ما خودمان به آدم ها اجازه می دهیم به حریم شخصی ما وارد شوند.زمانی که آدم از همه بدش بیاید ایراد از خودش است اما زمانیکه واقعا کسی هست که از شما انرژی می گیرد و شما را تخلیه می کند تا آنجا که امکان دارد باید از او دوری کرد.حتما حتما این را تاکید می کنم که انسان باید خودش باشد خود واقعی.اگر کسی شما را آزرده خاطر می کند لازم نیست برایش فیلم بازی کنید و نشان دهید که خیلی هم با هم خوب هستید از او فاصله بگیرید.

من روزی که امتحان کمک راهنمایی دادم از آقای مهندس خواستم به من پیامی بدهند و ایشان گفتند قدر زندگی و داشته هایت را بدان.واقعا قدر شناسی از چه چیزی می آید.انسان باید آرامش داشته باشد تا قدر بداند.

هر بدی که کنیم دستمان رو می شود.اگر کسی آمد و گفت فلانی در مورد شما این حرف ها را زد شما سریع قبول نکنید باید بگویید شما چه قصدی دارید که این حرف ها را مطرح می کنید و سریع باور نکنید و بهم نریزید. 

می توانید دیدگاه خود را بنویسید
همسفرسعیده چهارشنبه 30 دی 1394 09:45
بسیار مطالب خوب و قابل استفاده ای برای من بود.متشکرم
احمدشریفیان دوشنبه 28 دی 1394 09:51
خداقوت ...
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات