اهمیت تعادل و اثرات آن؛ به قلم عباس انصاری
دوشنبه 9 اسفند 1395 ساعت 12:51 | نوشته ‌شده به دست استاد معین | ( نظرات )

بنام خدا

اهمیت تعادل و اثرات آن در زندگی؛

نتیجه تصویری برای تعادل

انسان یک موجود شگفت انگیز است که در عالم آفرینش از ملک تا ملکوت و از ازل تا ابد هیچ موجود شگفت انگیزتر از او خلق نشده است. تمام صفات الهی و همچنین تمام صفات شیطانی، جنگلی و حیوانی در درون انسان نهادینه شده، ساختار جسم اوهم متشکل از عناصری است که از همان عناصر طبیعت ساخته شده است تا بتواند بدرستی با طبیعت هماهنگی داشته، طبیعتی که می تواند الگوی بسیار خوبی برای انسان باشد. هستی بر اساس تعادل خلق شده بهمین ترتیب طبیعت، حیات وحشی، منابع زیرزمینی و روزمینی هم تماماً در تعادل طبیعی قرار دارند. در مسیر تکامل، تعادل نقش بسیار زنده ای ایفا می کند و لذا انسان باید از نعمت های الهی در تمام سطوح زندگی و در همه موارد، حد اعتدال را بشناسد و آنرا رعایت کند تا بتواند از آن نعمت ها لذت ببرد، اعم از خوردن، آشامیدن، خوابیدن، معاشرت، گفتار، رفتار و غیره و حتی در صفات ارزشی انسانی مانند مهر ومحبت، بخشش، گذشت و ... نیز اصل تعادل باید رعایت و اجراء شود که باید رعایت و اجراء شود. در غیر اینصورت ارائه این صفات برای مخاطب عادت و عادی شده و وظیفه تلقی می شود. برای شناخت حد و مرز تعادل از بی تعادلی لازمست در ابتدا سیستم ایکس انسان بدرستی کار کند و در سلامت کامل روحی و روانی و تعادل باشد تا بتواند با کسب دانائی، آگاهی و معرفت، از طریق قوه عقل تعادل را از بی تعادلی تشخیص داده و آنرا کاربردی نماید. انسان مجموعه ایست از فضیلت و رذالت که همیشه در بین ایندو، سوی بینهایت افراط و تفریط زندگی و حرکت می کند، از یک سو در اوج رذالت، پستی، شرارت و سقوط که می تواند از هر حیوانی پست تر باشد و از سوی دیگر در اوج فضیلت، عظمت، انسانیت و صعود که می تواند از هر ملکی بالاتر باشد، در اینجا راه سعادت وخوشبختی و رستگاری در تعادل است که نه در وادی افراط قرار دارد و نه در وادی تفریط.

روح وجسم انسان و یا جان و بدن او هرکدام جزء هستند که با هم کل یا انسان را تشکیل می دهند و سپس از کل به جزء می پردازند، تفکر، تفحص و جستجو می کنند تا به حقیقت این مطالب برسند و به راز طبیعت پی می برند.

بقیه در ادامه مطلب

نیروها و توانائی های درونی انسان به مراتب بیشتر از نیروها و توانائی های جسمانی اوست ولذا عذاب و مکافات ناشی از درون او هم بمراتب سوزانده تر از عذاب و مکافات ناشی از جسم اوست. حال اگر انسان از نظر جسمانی و روانی در حالت تعادل طبیعی نباشد، نه تنها زندگی خود را با مشکلات عدیده و گره های کور مواجه می کند، بلکه با استفاده بی رویه از منابع طبیعی، حیات وحش و آلوده کردن محیط زیست، در طبیعت تخریب ایجاد کرده و تعادل طبیعی را از بین می برد، مضافاً با استفاده از بمب های هیدروژنی و موشک های اتمی، جهان و هرچه در آن هست را آشفته وب ی ثبات کرده و از تعادل خارج و نیست و نابود می کند، بعبارتی انسانهای متعادل صلح امنیت، آسایش و آرامش را به ارمغان می آورند ولی انسانهای بی عادل جهان را به آتش می کشند.

خداوند حضرت پیامبر اسلام را که انسانی کامل و متجلی تمام صفات حسنه خداوندست، خلق کرد برای حمت بی انتهای او که مقتضی رحمت، رأفت، مهربانی و محبت است تا بدینوسیله بندگان خدا را به راه راست جذب و هدایت کند، چون نکند رأفت، مهر و محبت کمندیست که اگر انسان در این کمند گرفتار شود تا ابد در این کمند باقی می ماند، ولی کمند شیطان کمندیست که او را به جهنم سوق می دهد. حضرت پیامبر در اوج اخلاق، اعتدال و رحمت بودند که رحمت عین تعادل است و تعادل عین رحمت. ارسطوی فیلسوف می فرماید اعتدال یعنی اخلاق و اضافه می کند اگر اخلاق نباشد حتی اگر در علم و دانش هم پیشرفته باشند باز هم جامعه سعادتمند نخواهد شد. خداوند برای انسان دو راهنما قرار داده، یکی پیامبر بیرونی که فرامین را به انسان ابلاغ می کند و دیگری پیامبر درونی یا عقل که قدرت تشخیص ماهیت خیر و شر را دارد و فرمان به اجراء می دهد. اندیشه نور است که تجلی نور خداوند است و لذا از نور اندیشه می توان به نور حقیقت رسید، اندیشه با توجه به خواسته های نفسانی نو به نو می رسد و همیشه جاری و در حرکت است. اما فکر بعضی ها مانند کوهی از یخ منجمد است یعنی انجماد فکری دارند. در نتیجه قدرت تفکر، اندیشه و تدبر (تدبر یعنی تفکر عمیق) از آنان سلب شده و لذا نا امید می شوند که حاصل آن نابودیست. بعضی دیگر فکر آنان روان و سیال است ولی بی ثبات بعبارتی پراکندگی فکری و تفکری دارند، لذا فکرشان نمی تواند به چیزی متمرکز شود و به نتیجه ئی برسد. مضافاً فکرشان گاهی کند کار می کند که نتیجه آن سستی و کاهلی است و گاهی هم تند کار می کند که بعلت نداشتن ظرفیت، ممکنست به پریشانی منتهی شود. این تغییرات دقیقاً مانند رودخانه ایست که گاهی روانی آب کند است که به محصولات خسارت وارد می آورد و گاهی تند و شدت دارد که موجب طغیان آب و تخریب می شود و اگر هم ساکن شود، تبدیل به گنداب می گردد.

راه نجات اینگونه افراد اینستکه فکر آنان در حالت تعادل طبیعی باشد، بعبارتی با آگاهی و دانائی مکتسبه، انبساط فکری داشته و فکرشان باز باشد تا بتوانند بنحو مطلوب و بدرستی تفکر و اندیشه نموده و تصمیم گیری و برنامه ریزی نمایند.

حکیم سنائی غزنوی می فرماید:

چون تو بیماری از هوا و هوس

رحمت العالمین طبیب توبس

در اینجا هوا بمعنی خواسته های بی اساس و بی ملاک و نامعقول نفسانیست. بزرگی می گفت شاعر یک هنرمند است چون هنرمندانه با سفر خود جهان کهنه را به نو تبدیل می کند که چه زیبا گفته. انسانی که مظهر رحمت الهی است گاهی مبتلا به بیماری جسمانی شده که یک بیمار زودگذر است نه یک بیماری ذاتی، بیماری جسمانی طبیب حاذق می خواهد که قابل معالجه و درمان است، ولی گاهی هم انسان در مسیر هوا و هوس نفسانی حرکت کرده و دل و روح و روان خود را بیمار و از تعادل طبیعی خارج می کند، بعبارتی حس های راستین عشق و محبت، صداقت و شجاعت و .. در درونش مدفون شده و جای خود را به حس های بیمار نفرت، کینه، ترس، دروغ و ... می دهد.

که اگر انسان در کمند این بیماری گرفتار شود و در این بستر خوابش ببرد، بیماری قفل شده و تبدیل به انسانی دیو صفت، خوانخوار و درنده خو می شود که درمان آن بسیار سخت و دشوار است. بیماری روحی روانی طبیعت روحانی طلب می کند تا در یک فرایند خاص و در یک دوره طولانی بیمار به درمان و تعادل برسد، بیماری روحی روانی یک بیماری ذاتی نیست، چون ذات انسانها پاک و تهی از هرگونه زشتی، پلیدی و آلودگی هاست، ولی وقتی به جهان مادی که جهانی مملو از زرق و برق ها و فریبندگی های نامعقول و جذابیت های شیطانی است، قدم می گذارد و از طرفی شیطان هم با تمام امکانات و حیله و نیرنگ و به بهترین شکل ممکن شروع به دعوت و القاء ضد ارزشها می نماید که نه آموزشی می خواهد و نه ابزار و وسیله خاصی، در نتیجه بتدریج دل و روح و روان انسان دچار بیماری شده و از حالت تعادل طبیعی خارج می گردد، حال برای بازگشت به ذات پاک اولیه باید از آموزشها و مطالب منحصر به فرد کنگره 60 درس گرفت و بهره مند شد تا با سلاح آگاهی، دانائی و معرفت کسب شده و با تدبیر، بصیرت و درایت به مقابله و جنگ با تمایلات شیطان و هوا و هوس نفسانی رفت و دعوت و القائات آنان را خنثی نمود تا به رهائی، درمان و تعادل رسید. و السلام

تهیه و تنظیم: مسافر عباس انصاری

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: مقالات و تجربیات ...،


می توانید دیدگاه خود را بنویسید
مسافر رضا سه شنبه 10 اسفند 1395 09:56
بسیار عالی و پربار
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic