الهام از رمضان
یکشنبه 8 اردیبهشت 1398 ساعت 17:58 | نوشته ‌شده به دست استاد معین | ( نظرات )

این جلسه؛ چهارمین جلسه از دور بیست و هشتم، از سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره60   نمایندگیستارخان، روزهای یکشنبه مورخ  98/02/08: به استادی  مسافر پوریا؛ نگهبانی :مسافر قاسم و دبیری: مسافر سعید، با دستور جلسه‌ الهام از رمضان راس ساعت 17:00 برگزار شد.


 

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی، گزارش جلسات روزهای یکشنبه، دستورجلسات هفتگی،


دانایی ،دانایی موثر و سواد
یکشنبه 18 فروردین 1398 ساعت 18:37 | نوشته ‌شده به دست استاد معین | ( نظرات )

این جلسه؛  اولین جلسه از دور بیست و هشتم، از سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره60   نمایندگی ستارخان، روزهای یک شنبه مورخ  98/01/18: به استادی  مسافر حسین؛ نگهبانی :مسافر قاسم و دبیری: مسافر سعید، با دستور جلسه‌: دانایی ،دانایی موثر و سواد راس ساعت 17:00 برگزار شد.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی، گزارش جلسات روزهای یکشنبه، دستورجلسات هفتگی،


تعطیلات
یکشنبه 26 اسفند 1397 ساعت 18:34 | نوشته ‌شده به دست استاد معین | ( نظرات )

این جلسه؛  چهاردهمین جلسه از دور بیست و هفتم، از سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره60   نمایندگی ستارخان، روزهای یک شنبه مورخ  97/12/26: به استادی کمک راهنمای محترم مسافر حمید؛ نگهبانی :مسافر وفا و دبیری: مسافر مهدی، با دستور جلسه‌: تعطیلات راس ساعت 17:00 برگزار شد.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی، دستورجلسات هفتگی، گزارش جلسات روزهای یکشنبه،


وادی هفتم و تأثیر آن روی من
یکشنبه 19 اسفند 1397 ساعت 18:27 | نوشته ‌شده به دست استاد معین | ( نظرات )

این جلسه؛  سیزدهمین جلسه از دور بیست و هفتم، از سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره60   نمایندگی ستارخان، روزهای یک شنبه مورخ  97/12/19: به استادی مسافر محمد؛ نگهبانی :مسافر وفا و دبیری: مسافر مهدی، با دستور جلسه‌: وادی هفتم و تأثیر آن روی من راس ساعت 17:00 برگزار شد.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی، گزارش جلسات روزهای یکشنبه، دستورجلسات هفتگی،


هفته راهنما
یکشنبه 12 اسفند 1397 ساعت 18:12 | نوشته ‌شده به دست استاد معین | ( نظرات )

این جلسه؛  دوازدهمین جلسه از دور بیست و هفتم، از سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره60   نمایندگی ستارخان، روزهای یک شنبه مورخ  97/12/12: به استادی کمک راهنمای محترم مسافر امیر؛ نگهبانی :مسافر وفا و دبیری: مسافر مهدی، با دستور جلسه‌: هفته راهنما راس ساعت 17:00 برگزار شد.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی، دستورجلسات هفتگی، گزارش جلسات روزهای یکشنبه،


درختکاری
یکشنبه 5 اسفند 1397 ساعت 18:15 | نوشته ‌شده به دست استاد معین | ( نظرات )

این جلسه؛  یازدهمین جلسه از دور بیست و هفتم، از سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره60   نمایندگی ستارخان، روزهای یک شنبه مورخ  97/12/05: به استادی مرزبان محترم مسافر وحید؛ نگهبانی :مسافر وفا و دبیری: مسافر مهدی، با دستور جلسه‌: درختکاری راس ساعت 17:00 برگزار شد.

خلاصه سخنان استاد:

خیلی خوشحالم که مجدداً در این جایگاه قرار گرفتم و در حال آموزش دیدن و خدمت کردن هستم. دستور جلسه این هفته در مورد  درختکاری می‌باشد. این دستور جلسه را به این جهت در این زمان گذاشتند که موقع درختکاری می‌باشد. 

 

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی، دستورجلسات هفتگی، گزارش جلسات روزهای یکشنبه،


OT( او تی)
یکشنبه 14 بهمن 1397 ساعت 19:04 | نوشته ‌شده به دست استاد معین | ( نظرات )

این جلسه؛  هشتمین جلسه از دور بیست و هفتم، از سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره60   نمایندگی ستارخان، روزهای یک شنبه مورخ  97/11/14: به استادی مسافر آیدین؛ نگهبانی :مسافر وفا و دبیری: مسافر مهدی، با دستور جلسه‌: OT راس ساعت 17:00 برگزار شد.
خلاصه سخنان استاد:


قبل از این که صحبتهایم را شروع کنم از همه شما عزیزان و کمک راهنماهای محترم تشکر میکنم که به من این فرصت را دادین تا در این جایگاه خدمت کنم.من می خواهم راجب OT و حواشی آن ، و اتفاقاتی که می افتد تا یک نامه به دست رهجو برسد را برایتان بازگو کنم.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی، گزارش جلسات روزهای یکشنبه،


سم زدایی و سم نزدایی
یکشنبه 7 بهمن 1397 ساعت 18:17 | نوشته ‌شده به دست استاد معین | ( نظرات )

این جلسه؛  هفتمین جلسه از دور بیست و هفتم، از سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره60   نمایندگی ستارخان، روزهای یک شنبه مورخ  97/10/07: به استادی مسافر کمک راهنمای محترم اهورا؛ نگهبانی :مسافر وفا و دبیری: مسافر فرهاد، با دستور جلسه‌: سم زدایی و سم نزدایی راس ساعت 17:00 برگزار شد.

خیلی خوشحالم که در این جایگاه خدمت می‌کنم و امیدوارم که بتوانم جلسه خوبی را برگزار کنم. دستور جلسه درباره سم‌زدایی و سم نزدایی است و دستور جلسه بسیار مهمی است. چون کنگره 60 درباره 

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی، دستورجلسات هفتگی، گزارش جلسات روزهای یکشنبه،


وادی پنجم
یکشنبه 30 دی 1397 ساعت 18:20 | نوشته ‌شده به دست استاد معین | ( نظرات )

این جلسه؛  ششمین  جلسه از دور بیست و هفتم، از سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره60   نمایندگی ستارخان، روزهای یک شنبه مورخ  97/10/30: به استادی مسافر مرتضی ؛ نگهبانی :مسافر وفا و دبیری: مسافر فرهاد، با دستور جلسه‌: وادی پنجم و تاثیر آن روی من راس ساعت 17:00 برگزار شد.

خیلی خوشحالم که امروز در این جایگاه خدمت می‌کنم. در مورد اینکه وادی پنجم چه تأثیری روی من داشته باید بگویم در جهان ما تفکر قدرت مطلق حل نیست بلکه توأم با رفتن و رسیدن است که راه کامل می‌شود. 

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی، گزارش جلسات روزهای یکشنبه،


ازدواج
یکشنبه 23 دی 1397 ساعت 17:37 | نوشته ‌شده به دست استاد معین | ( نظرات )

این جلسه؛  پنجمین جلسه از دور بیست و هفتم، از سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره60   نمایندگی ستارخان، روزهای یک شنبه مورخ  97/10/23: به استادی کمک راهنمای محترم مسافر شاهین؛ نگهبانی :مسافر وفا و دبیری: مسافر فرهاد، با دستور جلسه‌: ازدواج  راس ساعت 17:00 برگزار شد.


خیلی خوشحالم که امروز در این جایگاه خدمت می‌کنم و به مرزبانان جدید هم تبریک می‌گویم. دستور جلسه درباره ازدواج هست. 

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی، گزارش جلسات روزهای یکشنبه،
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات