وادی ششم و تاثیر ان روی من
چهارشنبه 23 بهمن 1398 ساعت 19:21 | نوشته ‌شده به دست استاد معین | ( نظرات )
جلسه سوم از دور بیست و نهم کارگاه‌های آموزشی کنگره60 ، نمایندگیستارخان روزهای چهارشنبه با دستور جلسه‌ (وادی ششم و تآثیر آن روی من) به استادی  مسافر محمدرضا و نگهبانی مسافر فریدون و دبیری مسافر کمال مورخ  23 ام بهمن ماه 1398 در ساعت 17:00 برگزار شد.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جملات پندآموز، کارگاه آموزشی، دستورجلسات هفتگی، گزارش جلسات روزهای چهارشنبه،


وادی ششم و تاثیر ان روی من
چهارشنبه 23 بهمن 1398 ساعت 18:51 | نوشته ‌شده به دست استاد معین | ( نظرات )
جلسه سیزدهم از دور سی ام  کارگاه‌های آموزشی  کنگره60   نمایندگیستارخان،با دستور جلسه‌ (وادی ششم و تآثیر آن روی من)  به استادی کمک راهنمای محترم ابوالفضل و نگهبانی مسافر محمد صادق و دبیری مسافر یعقوب،  روزهای دوشنبه مورخ 21 ام بهمن ماه 1398 ساعت 17:00 برگزار شد.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جملات پندآموز، کارگاه آموزشی، دستورجلسات هفتگی، گزارش جلسات روزهای دوشنبه،


دستور جلسات هفتگی : نظم ، انضباط و احترام در کنگره 60
چهارشنبه 9 بهمن 1398 ساعت 18:03 | نوشته ‌شده به دست استاد معین | ( نظرات )
جلسه اول از دور بیست و نهم کارگاه‌های آموزشی کنگره60 ، نمایندگیستارخان روزهای چهارشنبه با دستور جلسه‌ (نظم ، انضباط و احترام در کنگره 60) به استادی کمک راهنمای محترم مسافر مهدی و نگهبانی مسافر فریدون و دبیری مسافر کمال مورخ  نهم ام بهمن ماه 1398 در ساعت 17:00 برگزار شد.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جملات پندآموز، کارگاه آموزشی، دستورجلسات هفتگی، گزارش جلسات روزهای چهارشنبه،


وادی پنجم و تاثیر آن روی من
چهارشنبه 2 بهمن 1398 ساعت 18:30 | نوشته ‌شده به دست استاد معین | ( نظرات )
جلسه چهاردهم از دور بیست و هشتم کارگاه‌های آموزشی کنگره60 ، نمایندگیستارخان روزهای چهارشنبه با دستور جلسه‌ (وادی پنجم و تاثیر آن روی من ) به استادی کمک راهنمای محترم مسافر احمد و نگهبانی مسافر فرهاد و دبیری مسافر مرتضی مورخ  دوم ام بهمن ماه 1398 در ساعت 17:00 برگزار شد. 

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جملات پندآموز، کارگاه آموزشی، دستورجلسات هفتگی، گزارش جلسات روزهای چهارشنبه،


دستور جلسات هفتگی : وادی پنجم و تاثیر آن روی من
دوشنبه 30 دی 1398 ساعت 17:50 | نوشته ‌شده به دست استاد معین | ( نظرات )
جلسه دهم  از دور سی ام  کارگاه‌های آموزشی  کنگره60   نمایندگیستارخان،با دستور جلسه‌ (وادی پنجم و تاثیر آن روی من)  به استادی مسافر علیرضا و نگهبانی مسافر محمد صادق و دبیری مسافر یعقوب،  روزهای دوشنبه مورخ سی ام دی ماه 1398 ساعت 17:00 برگزار شد.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جملات پندآموز، کارگاه آموزشی، دستورجلسات هفتگی، گزارش جلسات روزهای دوشنبه،


دستور جلسات هفتگی : هفته همسفر
چهارشنبه 25 دی 1398 ساعت 18:05 | نوشته ‌شده به دست استاد معین | ( نظرات )
جلسه سیزدهم از دور بیست و هشتم کارگاه‌های آموزشی کنگره60 ،   نمایندگستارخان روزهای چهارشنبه با دستور جلسه‌ (هفته همسفر ) به استادی همسفر کمک راهنمای محترم محسن و نگهبانی مسافر فرهاد و دبیری مسافر مرتضی مورخ 25 ام دی ماه 1398 در ساعت 17:00 برگزار شد.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جملات پندآموز، کارگاه آموزشی، دستورجلسات هفتگی، گزارش جلسات روزهای چهارشنبه،


دستور جلسات هفتگی : کمک من به کنگره 60 و کمک کنگره 60 به من
چهارشنبه 18 دی 1398 ساعت 18:19 | نوشته ‌شده به دست استاد معین | ( نظرات )
این جلسه دوازدهمین جلسه از دور بیست و هشتم، از سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره60   نمایندگیستارخان، روزهای چهارشنبه مورخ 98/10/18 به استادی راهنمای محترم آقای محمد باقری و نگهبانی مسافر فرهاد و دبیری مسافر مرتضی، با دستور جلسه‌ کمک من به کنگره 60 و کمک کنگره 60 به من راس ساعت 17:00 برگزار شد.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جملات پندآموز، دستورجلسات هفتگی، گزارش جلسات روزهای چهارشنبه،


دستور جلسات هفتگی : جهانبینی در ورزش
چهارشنبه 11 دی 1398 ساعت 18:04 | نوشته ‌شده به دست استاد معین | ( نظرات )
این جلسه یازدهمین جلسه از دور بیست و هشتم، از سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره60   نمایندگیستارخان، روزهای چهارشنبه مورخ 98/10/11 به استادی مرزبان محترم حسین و نگهبانی مسافر فرهاد و دبیری مسافر مرتضی، با دستور جلسه‌ جهان بینی ورزشی راس ساعت 17:00 برگزار شد.ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جملات پندآموز، کارگاه آموزشی، جهان بینی، گزارش جلسات روزهای چهارشنبه،


دستور جلسات هفتگی : ازدواج
چهارشنبه 4 دی 1398 ساعت 18:03 | نوشته ‌شده به دست استاد معین | ( نظرات )
این جلسه دهمین جلسه از دور بیست و هشتم، از سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره60   نمایندگیستارخان، روزهای چهارشنبه مورخ 98/10/04 به استادی مسافر علیرضا و نگهبانی مسافر فرهاد و دبیری مسافر مرتضی، با دستور جلسه‌ ازدواج  راس ساعت 17:00 برگزار شد.ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جملات پندآموز، کارگاه آموزشی، دستورجلسات هفتگی، گزارش جلسات روزهای چهارشنبه،


دل نوشته درباره وادی سوم
دوشنبه 4 آذر 1398 ساعت 19:10 | نوشته ‌شده به دست استاد معین | ( نظرات )

 

وادی سوم و تأثیران روی من

از شروع پاییزتاکنون از وادی‌های یک و دو عبور کردیم، در وادی اول با تفکر آشنا شدیم و یاد گرفتیم که برای ساختن یک زندگی سالم و درمان‌بخش‌های آسیب‌دیده در شهر وجودی‌مان (جسم، روان  و جهان‌بینی) براثر مصرف مواد مخدر، درست فکر کردن را سرلوحه کارهایمان قرار دهیم و در وادی دوم آموختیم  که ما به هیچ نیستیم حتی اگر خودمان ارزشی برای خودمان قائل نباشیم، یاد گرفتیم هرکدام  از ما مختصات خاص خودمان راداریم، هرکدام از ما استعداد خاصی داریم و برای شکوفایی آن‌ها باید درراه مستقیم حرکت کنیم.

حال بعد از تفکر و خارج شدن  نسبی از احساس پوچی و ناامیدی، باید خود را برای حرکت آماده کنیم، چه حرکتی! حرکت برای درمان، برای خروج از ذلت، برای خروج از حقارت و برای خروج از تاریکی‌ها.

من قبلاً آدم بسیار متوقعی بودم و از همه اطرافیانم از همسر و دخترم گرفته تا پدر و مادر و خواهر و برادرانم انتظار داشتم درزمانی که من مصرف نمی‌کنم و به‌اصطلاح دارم ترک می‌کنم باید همه به من توجه کنند و هر مشکلی که پیش میامد انتظار داشتم برای مثال برادرم همه کارهایش را رها کرده و به حل مشکلات من بپردازد و تا حرف هم می‌شد با معرکه‌گیری و من در حال ترکم و این‌جور حرف‌ها از زیر بار مشکلات فرار می‌کردم و تقریباً یک روحیه طلب کارانه و انتظار کمک از سوی خانواده و دوستان را داشتم. اینجا بود که وادی سوم مانند یک پتک آهنین بر این تفکر مخرب و بازدارنده من فرود آمد و گفت: باید دانست هیچ موجودی به میزان خود انسان به خویشتن خویش فکر نمی‌کند.

بله باید دانست، چرا نگفته است بهتر است بدانیم، یا خوب است بدانیم،... این تأکید برای چیست؟ این تأکید نشان می‌دهد که این جمله یک قانون است و قانونی محکم و بدون نقص. این قانون در تمامی مراحل زندگی حکم‌فرماست و اگر ما می‌خواهیم مسیر زندگی‌مان به سرانجام مقصود برسد باید بر پایه این قانون پی‌ریزی شود.

وادی سوم خیال ما را راحت می‌کند که هیچ‌کس به‌اندازه خودمان به فکر خودمان نیست هیچ‌کس به‌اندازه خودمان دلسوز خودمان نخواهد بود. آن‌کسی که به من باید کمک کند تا به رهایی برسم خود من هستم نه دیگری و هیچ‌کس نمی‌تواند بار اعتیاد مرا به دوش بکشد و این بار را باید خودم بدوش بکشم و آن‌ها درنهایت از میان بردارم.

اعتیاد درمان دارد ولی درمانگر ندارد، درمانگر اعتیاد، خود فرد مصرف‌کننده است. کنگره راهنما دارد و راهنما فقط راه را نمایان می‌کند و قرار نیست راهنما مشکلات من رهجو را بدوش بکشد یا جای من خماری پس دهد و تاوان خوش‌گذرانی‌های قبل من را باید خودم بپردازم نه شخص دیگری.

در وادی سوم می‌خوانیم: ما نیک می‌دانیم که انسان اگر خود جستجو نکند، اگر با همه کاوشگران ماهر هم‌نشین باشد، به موضوع واقعی نمی‌رسد.

یعنی اگر انسان خود تلاش و جستجو نکند اگر انسان خود کاوشگر نباشد با تمام دانشمندان و جستجوگران عالم هم هم‌نشین و هم‌پیاله باشد به‌جایی نمی‌رسد؛ یعنی در مسئله اعتیاد بالاترین نقش برای رسیدن به درمان به عهده خود ما می‌باشد در پایان دعا می‌کنم و از خداوند می‌خواهم ما را یاری دهد تا عمل کنیم به آنچه آموخته‌ایم

تهیه و تنظیم: مسافر فرشید لژیون سوم

ویراستار:مسافر فرهاد 

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جملات پندآموز، 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات