استاد معین نمایندگی ستارخان جمعیت احیای انسانی کنگره60، راهنمایی، پیشگیری، درمان با روش تدریجی ( DST ) به صورت رایگان. آدرس: شمال به جنوب بزرگراه شیخ فضل الله، نرسیده به پل ستارخان، خیابان سازمان آب، نبش چهارراه حاجی پور امیر(پاک سابق)، روبروی پیتزا پاک، درب حیاط کنگره 60 ... راهنمایی جهت شروع درمان روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 13:30 الی 16 یا جهت اطلاع بیشتر با شماره تلفن 3-02188245781تماس حاصل فرمایید http://ostadmoeinc60.mihanblog.com 2020-04-10T17:56:36+01:00 text/html 2020-02-22T14:59:22+01:00 ostadmoeinc60.mihanblog.com استاد معین دستور جلسات هفتگی : هفته درختکاری http://ostadmoeinc60.mihanblog.com/post/1248 <span lang="FA" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: right;"><span lang="FA" dir="RTL"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;">ششمین جلسه از دور سی ام&nbsp; کارگاه‌های آموزشی&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;">&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;">کنگره6</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;">0</span><strong style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;">&nbsp;</strong><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;">&nbsp; نمایندگی</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;">ستارخان</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;">،</span><span lang="FA" dir="RTL"><span lang="FA" dir="RTL"><span style="text-align: justify;"><font color="#222222" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">با دستور&nbsp;جلسه‌&nbsp;</font><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">(</b><font color="#222222" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>هفته درختکاری</b></font><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">)</b></span></span></span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;">&nbsp; به استادی کمک راهنمای محترم علیرضا عیوضی و نگهبانی مسافر پوریا و دبیری مسافر میثم،&nbsp;</span></span></span><font color="#222222" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: right;"><b>&nbsp;</b></font><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;">روزهای شنبه مورخ 03 ام اسفند ماه 1398</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;">&nbsp;ساعت 17:00 برگزار شد</span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;">.</span> <div><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/10434/1398_/%D8%B9%DB%8C%D9%88%D8%B6%DB%8C%203%20%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF/01.JPG" alt=""></span></div><div><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;"><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;line-height:150%"><br></p></span></div> text/html 2020-02-17T14:32:07+01:00 ostadmoeinc60.mihanblog.com استاد معین دستور جلسات هفتگی : وظایف رهجو و راهنما http://ostadmoeinc60.mihanblog.com/post/1247 <span lang="FA" dir="RTL" style="text-align: right;"><span lang="FA" dir="RTL" style=""><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;">جلسه چهاردهم از دور سی ام&nbsp; کارگاه‌های آموزشی&nbsp;</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;">&nbsp;</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;">کنگره6</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;">0</span><strong style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;">&nbsp;</strong><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;">&nbsp; نمایندگی</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;">ستارخان</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;">،</span><span lang="FA" dir="RTL" style=""><span lang="FA" dir="RTL" style=""><span style="text-align: justify;"><font color="#222222" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">با دستور&nbsp;جلسه‌&nbsp;</font><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">(</b><font color="#222222" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>وظایف رهجو و راهنما</b></font><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">)</b></span></span></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;">&nbsp; به استادی مسافر وحید و نگهبانی مسافر محمد صادق و دبیری مسافر یعقوب،&nbsp;</span></span></span><font color="#222222" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: right;"><b>&nbsp;</b></font><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;">روزهای دوشنبه مورخ 28 ام بهمن ماه 1398</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;">&nbsp;ساعت 17:00 برگزار شد</span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;">.</span> <div style="text-align: center;"><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/10434/1398_/%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF%2011/01.JPG" alt=""></span></div> text/html 2020-02-15T16:12:05+01:00 ostadmoeinc60.mihanblog.com استاد معین دستور جلسات هفتگی : وظایف رهجو و راهنما-تولد اولین سال رهایی مسافران سعید و فریدون http://ostadmoeinc60.mihanblog.com/post/1246 <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right;"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 107%;"><font color="#222222" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">پنجمین جلسه از دوره بیست و هفتم کارگاه آموزشی ویژه مسافران کنگره 60؛ شعبه ستارخان با استادی کمک</font></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right;"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 107%;"><font color="#222222" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;راهنمای محترم</font></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">حمید زینالی، نگهبانی مسافر پوریا و دبیری مسافر میثم با دستور جلسه «وظایف رهجو و</span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">&nbsp;راهنما&nbsp;» و تولد یکسال رهایی مسافران</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">سعید و فریدون در روز شنبه 26ام بهمن ماه 1398 ساعت 17 آغاز به کار</span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">&nbsp;کرد.</span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/10434/1398_/%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF%20%D9%88%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86/01.JPG" alt=""></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right;"><br></p> text/html 2020-02-12T15:51:02+01:00 ostadmoeinc60.mihanblog.com استاد معین وادی ششم و تاثیر ان روی من http://ostadmoeinc60.mihanblog.com/post/1245 <span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: right;"><span style="text-align: justify;">جلسه سوم&nbsp;</span><span style="text-align: justify;">از دور بیست و نهم کارگاه‌های آموزشی&nbsp;</span><span style="text-align: justify;">کنگره60 ،&nbsp;</span><span dir="LTR" style="text-align: justify;">نمایندگی</span><span style="text-align: justify;">ستارخان</span><span style="text-align: justify;">&nbsp;روزهای چهارشنبه&nbsp;</span></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;">با دستور&nbsp;جلسه‌&nbsp;</span><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;">(</b><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;"><font color="#222222"><b>وادی ششم و تآثیر آن روی من</b></font><b>)</b></span><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;">&nbsp;</b><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: right;"><span style="text-align: justify;">به استادی&nbsp; مسافر محمدرضا و نگهبانی مسافر فریدون و دبیری مسافر کمال&nbsp;</span></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;">مورخ&nbsp; 23 ام بهمن ماه 1398&nbsp;</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: right;"><span style="text-align: justify;">در&nbsp;</span><span style="text-align: justify;"><font color="#222222">ساعت 17:00 برگزار شد.</font></span></span> <div><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: right;"><span style="text-align: justify;"><font color="#222222"><br></font></span></span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/10434/1398_/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B1%D8%B6%D8%A7%2023%20%D8%A7%D9%85%20%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86/01.JPG" alt=""></div><div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><br></p><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: right;"><span style="text-align: justify;"><font color="#222222"></font></span></span></div> text/html 2020-02-12T15:21:54+01:00 ostadmoeinc60.mihanblog.com استاد معین وادی ششم و تاثیر ان روی من http://ostadmoeinc60.mihanblog.com/post/1244 <div><span lang="FA" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: right;"><span lang="FA" dir="RTL"><span style="text-align: justify;">جلسه سیزدهم از دور سی ام&nbsp; کارگاه‌های آموزشی&nbsp;</span><span style="text-align: justify;">&nbsp;</span><span style="text-align: justify;">کنگره6</span><span style="text-align: justify;">0</span><strong style="text-align: justify;">&nbsp;</strong><span dir="LTR" style="text-align: justify;">&nbsp; نمایندگی</span><span style="text-align: justify;">ستارخان</span><span style="text-align: justify;">،</span><span lang="FA" dir="RTL"><span lang="FA" dir="RTL"><span style="text-align: justify;"><font color="#222222">با دستور&nbsp;جلسه‌&nbsp;</font><b>(</b><font color="#222222"><b>وادی ششم و تآثیر آن روی من</b></font><b>)</b></span></span></span><span style="text-align: justify;">&nbsp; به استادی کمک راهنمای محترم ابوالفضل و نگهبانی مسافر محمد صادق و دبیری مسافر یعقوب،&nbsp;</span></span></span><font color="#222222" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: right;"><b>&nbsp;</b></font><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;">روزهای دوشنبه مورخ 21 ام بهمن ماه 1398</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;">&nbsp;ساعت 17:00 برگزار شد</span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;">.</span></div><div><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/10434/1398_/21_11_98/%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B2%DB%B1%DB%B0_%DB%B1%DB%B7%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B6.jpg" alt=""></span></div><div><br></div><div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><br></p><br></div> text/html 2020-02-08T16:18:33+01:00 ostadmoeinc60.mihanblog.com استاد معین وادی ششم و تاثیر آن روی من و جشن اولین سال رهایی مسافر محسن http://ostadmoeinc60.mihanblog.com/post/1242 <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;line-height:150%"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 150%;"><font color="#222222" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">چهارمین جلسه از دوره بیست و هفتم کارگاه آموزشی ویژه مسافران کنگره 60؛ شعبه ستارخان با استادی کمک راهنمای محترم علیرضا عیوضی، نگهبانی مسافر پوریا و دبیری مسافر میثم با دستور جلسه «وادی&nbsp; ششم و تاثیر آن روی من » و تولد یکسال رهایی مسافر محسن در روز شنبه 19 ام بهمن ماه 1398 ساعت 17 آغاز به کار کرد.</font></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center; line-height: 150%;"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 150%;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/10434/1398_/%D8%B9%DB%8C%D9%88%D8%B6%DB%8C%20%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF%20%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86%2019%20%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86/01.JPG" alt=""></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;line-height:150%"><br></p> text/html 2020-02-05T14:50:29+01:00 ostadmoeinc60.mihanblog.com استاد معین دستور جلسات هفتگی : هفته OT http://ostadmoeinc60.mihanblog.com/post/1241 <div style="text-align: right;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: right;"><span style="text-align: justify;">جلسه اول&nbsp;</span><span style="text-align: justify;">از دور بیست و نهم کارگاه‌های آموزشی&nbsp;</span><span style="text-align: justify;">کنگره60 ،&nbsp;</span><span dir="LTR" style="text-align: justify;">نمایندگی</span><span style="text-align: justify;">ستارخان</span><span style="text-align: justify;">&nbsp;روزهای چهارشنبه&nbsp;</span></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;">با دستور&nbsp;جلسه‌&nbsp;</span><b style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;">(</b><span style="text-align: justify;"><font color="#222222"><b>هفته OT</b></font><b style="color: rgb(34, 34, 34);">)</b></span><b style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;">&nbsp;</b><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: right;"><span style="text-align: justify;">به استادی&nbsp; مسافر آیدین و نگهبانی مسافر فریدون و دبیری مسافر کمال&nbsp;</span></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;">مورخ&nbsp; شانزدهم بهمن ماه 1398&nbsp;</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: right;"><span style="text-align: justify;">در&nbsp;</span><span style="text-align: justify;"><font color="#222222">ساعت 17:00 برگزار شد.</font></span></span></font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: right;"><span style="text-align: justify;"><font color="#222222"><br></font></span></span></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/10434/1398_/%D8%A2%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%86%2016%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86/01.JPG" alt=""></div><div><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right;"><br></p><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span style="text-align: justify;"><font color="#222222"></font></span></font></span></div> text/html 2020-02-03T14:46:21+01:00 ostadmoeinc60.mihanblog.com استاد معین دستور جلسات هفتگی : هفته OT http://ostadmoeinc60.mihanblog.com/post/1239 <font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="FA" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: right;"><span lang="FA" dir="RTL" style=""><span style="text-align: justify;">جلسه دوازدهم از دور سی ام&nbsp; کارگاه‌های آموزشی&nbsp;</span><span style="text-align: justify;">&nbsp;</span><span style="text-align: justify;">کنگره6</span><span style="text-align: justify;">0</span><strong style="text-align: justify;">&nbsp;</strong><span dir="LTR" style="text-align: justify;">&nbsp; نمایندگی</span><span style="text-align: justify;">ستارخان</span><span style="text-align: justify;">،</span><span lang="FA" dir="RTL" style=""><span lang="FA" dir="RTL"><span style="text-align: justify;"><font color="#222222">با دستور&nbsp;جلسه‌&nbsp;</font><b>(</b><font color="#222222"><b>هفته OT</b></font><b>)</b></span></span></span><span style="text-align: justify;">&nbsp; به استادی مسافر رضا و نگهبانی مسافر محمد صادق و دبیری مسافر یعقوب،&nbsp;</span></span></span><font color="#222222" style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: right;"><b>&nbsp;</b></font><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;">روزهای دوشنبه مورخ سیزدهم بهمن ماه 1398</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;">&nbsp;ساعت 17:00 برگزار شد</span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;">.</span></font><div><div style="text-align: justify;"><font color="#222222" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/10434/1398_/%D8%B1%D8%B6%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%8698/01.JPG" alt=""></div><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"> </font><div><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br></p></span></div></div></div> text/html 2020-02-01T16:14:00+01:00 ostadmoeinc60.mihanblog.com استاد معین دستور جلسه هفتگی شربت OT و تولد اولین سال رهایی مسافر پوریا http://ostadmoeinc60.mihanblog.com/post/1238 <span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: -webkit-right;">سومین جلسه از دوره بیست و هفتم کارگاه آموزشی ویژه مسافران کنگره 60؛ شعبه ستارخان با استادی کمک راهنمای محترم مجتبی، نگهبانی مسافر شهاب و دبیری مسافر میثم با دستور جلسه «شربت OT» و تولد یکسال رهایی مسافر پوریا در روز شنبه 12 ام بهمن ماه 1398 ساعت 17 آغاز به کار کرد.</span><div><font color="#222222" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/10434/1398_/%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF%20%D9%BE%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%2012%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86/01.JPG" alt=""></div> <div><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: -webkit-right;"><br></span></div><div><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><br></p><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: -webkit-right;"></span></div></div> text/html 2020-01-29T14:33:12+01:00 ostadmoeinc60.mihanblog.com استاد معین دستور جلسات هفتگی : نظم ، انضباط و احترام در کنگره 60 http://ostadmoeinc60.mihanblog.com/post/1237 <span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span style="text-align: justify;">جلسه اول&nbsp;</span><span style="text-align: justify;">از دور بیست و نهم کارگاه‌های آموزشی&nbsp;</span><span style="text-align: justify;">کنگره60 ،&nbsp;</span><span dir="LTR" style="text-align: justify;">نمایندگی</span><span style="text-align: justify;">ستارخان</span><span style="text-align: justify;">&nbsp;روزهای چهارشنبه&nbsp;</span></font></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;">با دستور&nbsp;جلسه‌&nbsp;</span><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;">(</b><font color="#222222" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;"><b>نظم ، انضباط و احترام در کنگره 60</b></font><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;">)</b><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;">&nbsp;</b><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span style="text-align: justify;">به استادی کمک راهنمای محترم مسافر مهدی و نگهبانی مسافر فریدون و دبیری مسافر کمال&nbsp;</span></font></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;">مورخ&nbsp; نهم ام بهمن ماه 1398&nbsp;</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span style="text-align: justify;">در&nbsp;</span><span style="text-align: justify;"><font color="#222222">ساعت 17:00 برگزار شد.</font></span></font></span> <div><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span style="text-align: justify;"><font color="#222222"><br></font></span></font></span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/10434/1398_/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C%209%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86/01.JPG" alt=""></div><div><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;line-height:150%"><br></p></div> text/html 2020-01-27T14:26:20+01:00 ostadmoeinc60.mihanblog.com استاد معین دستور جلسات هفتگی : نظم ، انضباط و احترام در کنگره 60 http://ostadmoeinc60.mihanblog.com/post/1236 <div style="text-align: right;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="FA" dir="RTL" style="text-align: right;"><span lang="FA" dir="RTL"><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;">جلسه یازدهم از دور سی ام&nbsp; کارگاه‌های آموزشی&nbsp;</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;">&nbsp;</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;">کنگره6</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;">0</span><strong style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;">&nbsp;</strong><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;">&nbsp; نمایندگی</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;">ستارخان</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;">،</span><span lang="FA" dir="RTL"><span lang="FA" dir="RTL"><span style="text-align: justify;"><font color="#222222">با دستور&nbsp;جلسه‌&nbsp;</font><b style="color: rgb(34, 34, 34);">(</b><font color="#222222"><b>نظم ، انضباط و احترام در کنگره 60</b></font><b style="color: rgb(34, 34, 34);">)</b></span></span></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;">&nbsp; به استادی مسافر میلاد و نگهبانی مسافر محمد صادق و دبیری مسافر یعقوب،&nbsp;</span></span></span><font color="#222222" style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: right;"><b>&nbsp;</b></font><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;">روزهای دوشنبه مورخ هفتم بهمن ماه 1398</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;">&nbsp;ساعت 17:00 برگزار شد</span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;">.</span></font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><br></span></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/10434/1398_/%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%8698/01.JPG" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><span dir="LTR" style="text-align: justify;"><p class="MsoNormal" align="right" style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: right;"><br></p><div style="text-align: right;"><font color="#222222" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div></span></div> text/html 2020-01-25T16:04:46+01:00 ostadmoeinc60.mihanblog.com استاد معین دستور جلسات هفتگی : نظم ، انضباط و احترام http://ostadmoeinc60.mihanblog.com/post/1235 <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="FA" dir="RTL" style=""><span style="color: rgb(34, 34, 34);"><span style="text-align: justify;">جلسه دوم&nbsp;</span></span></span><span style="color: rgb(34, 34, 34);"><span style="text-align: justify;">از دور بیست و هفتم کارگاه‌های آموزشی&nbsp;</span><span style="text-align: justify;">کنگره60 ،&nbsp;</span><span dir="LTR" style="text-align: justify;">نمایندگی</span><span style="text-align: justify;">ستارخان</span><span style="text-align: justify;">&nbsp;روزهای شنبه&nbsp;</span></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;">با دستور&nbsp;جلسه</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><b>(</b></span><span style="text-align: justify;"><font color="#222222"><b>نظم ، انضباط و احترام</b></font><b style="color: rgb(34, 34, 34);">&nbsp;)&nbsp;</b></span><span style="color: rgb(34, 34, 34);"><span style="text-align: justify;">به استادی دیده بان محترم مسافر علی اشکذری و نگهبانی مسافر پوریا و دبیری مسافر میثم&nbsp;</span></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;">مورخ&nbsp; پنجم بهمن ماه 1398&nbsp;</span><span style="color: rgb(34, 34, 34);"><span style="text-align: justify;">در&nbsp;</span><span style="text-align: justify;"><font color="#222222">ساعت 17:00 برگزار شد.</font></span></span></font></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/10434/1398_/%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%B0%D8%B1%DB%8C/01.JPG" alt=""></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right;"><br></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right;"><span lang="FA" dir="RTL" style=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/10434/1398_/%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%B0%D8%B1%DB%8C/05.JPG" alt=""></span></p> text/html 2020-01-22T15:00:11+01:00 ostadmoeinc60.mihanblog.com استاد معین وادی پنجم و تاثیر آن روی من http://ostadmoeinc60.mihanblog.com/post/1234 <span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span style="text-align: justify;">جلسه چهاردهم&nbsp;</span><span style="text-align: justify;">از دور بیست و هشتم کارگاه‌های آموزشی&nbsp;</span><span style="text-align: justify;">کنگره60 ،&nbsp;</span><span dir="LTR" style="text-align: justify;">نمایندگی</span><span style="text-align: justify;">ستارخان</span><span style="text-align: justify;">&nbsp;روزهای چهارشنبه&nbsp;</span></font></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;">با دستور&nbsp;جلسه‌&nbsp;<b>(وادی پنجم و تاثیر آن روی من</b></span><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;">&nbsp;)&nbsp;</b><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span style="text-align: justify;">به استادی کمک راهنمای محترم مسافر احمد و نگهبانی مسافر فرهاد و دبیری مسافر مرتضی&nbsp;</span></font></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;">مورخ&nbsp; دوم ام بهمن ماه 1398&nbsp;</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span style="text-align: justify;">در&nbsp;</span><span style="text-align: justify;"><font color="#222222">ساعت 17:00 برگزار شد.</font></span></font></span><div><div style="text-align: center;"><font color="#222222" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/10434/1398_/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%202%20%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86/01.JPG" alt=""></div> <div><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span style="text-align: justify;"><font color="#222222"><br></font></span></font></span></div><div><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;line-height:115%"><br></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;line-height:115%"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><o:p></o:p></span></p><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span style="text-align: justify;"><font color="#222222"></font></span></font></span></div></div> text/html 2020-01-20T14:20:19+01:00 ostadmoeinc60.mihanblog.com استاد معین دستور جلسات هفتگی : وادی پنجم و تاثیر آن روی من http://ostadmoeinc60.mihanblog.com/post/1232 <span lang="FA" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: medium; text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span lang="FA" dir="RTL"><span style="text-align: justify;">جلسه دهم&nbsp; از دور سی ام&nbsp; کارگاه‌های آموزشی&nbsp;</span><span style="text-align: justify;">&nbsp;</span><span style="text-align: justify;">کنگره6</span><span style="text-align: justify;">0</span><strong style="text-align: justify;">&nbsp;</strong><span dir="LTR" style="text-align: justify;">&nbsp; نمایندگی</span><span style="text-align: justify;">ستارخان</span><span style="text-align: justify;">،</span><span lang="FA" dir="RTL"><span lang="FA" dir="RTL"><span style="text-align: justify;">با دستور&nbsp;جلسه‌ <b>(وادی پنجم و تاثیر آن روی من)</b></span></span></span><span style="text-align: justify;">&nbsp; به استادی مسافر علیرضا و نگهبانی مسافر محمد صادق و دبیری مسافر یعقوب، </span></span></span><font color="#222222" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: medium; text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><b>&nbsp;</b></font><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;">روزهای دوشنبه مورخ سی ام دی ماه 1398</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: medium; text-align: justify; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;ساعت 17:00 برگزار شد</span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: medium; text-align: justify; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">.</span> <div style="text-align: center;"><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: medium; text-align: justify; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/10434/1398_/%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7%2030%D8%AF%DB%8C/01.JPG" alt=""></span></div><div><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: medium; text-align: justify; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;line-height:150%"><br></p></span></div> text/html 2020-01-15T15:24:10+01:00 ostadmoeinc60.mihanblog.com استاد معین دل نوشته هفته همسفر http://ostadmoeinc60.mihanblog.com/post/1231 <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center; line-height: 150%;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/10434/1398_/%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%B9%D9%87%20%D9%88%D8%AD%D8%B4%2026%20%D8%AF%DB%8C/IMG_6462.JPG" alt=""></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;line-height:150%"><br></p><p class="MsoNormal" style="line-height:150%"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA"><br></span></p> text/html 2020-01-15T14:35:42+01:00 ostadmoeinc60.mihanblog.com استاد معین دستور جلسات هفتگی : هفته همسفر http://ostadmoeinc60.mihanblog.com/post/1230 <span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="" size="3"><span style="text-align: justify;">جلسه سیزدهم</span><span style="text-align: justify;">&nbsp;از دور بیست و هشتم کارگاه‌های آموزشی </span><font style=""><span style="text-align: justify;">کنگره60 ،&nbsp;</span><span dir="LTR" style="text-align: justify;">&nbsp; نمایندگ</span><span style="text-align: justify;">ستارخان</span><span style="text-align: justify;">&nbsp;روزهای چهارشنبه&nbsp;</span></font></font></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;">با دستور&nbsp;جلسه‌&nbsp;(</span><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;">هفته همسفر )&nbsp;</b><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="" size="3"><font style=""><span style="text-align: justify;">به استادی همسفر کمک راهنمای محترم محسن و نگهبانی مسافر فرهاد و دبیری مسافر مرتضی&nbsp;</span></font></font></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;">مورخ 25 ام دی ماه 1398&nbsp;</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="" size="3"><font style=""><span style="text-align: justify;">در&nbsp;</span></font><span style="text-align: justify;"><font color="#222222" style="">ساعت 17:00 برگزار شد.</font></span></font></span> <div><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="" size="3"><span style="text-align: justify;"><font color="#222222" style=""><br></font></span></font></span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/10434/1398_/%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%B9%D9%87%20%D9%88%D8%AD%D8%B4%2026%20%D8%AF%DB%8C/01.JPG" alt=""></div><div><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;line-height:150%"><br></p></div> text/html 2020-01-13T14:57:59+01:00 ostadmoeinc60.mihanblog.com استاد معین دستور جلسات هفتگی : هفته همسفر http://ostadmoeinc60.mihanblog.com/post/1229 <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA"><span lang="FA" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><span lang="FA" dir="RTL"><span style="text-align: justify;">این جلسه نهمین جلسه از دور سی ام&nbsp; از سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی&nbsp;</span><strong style="text-align: justify;">کنگره60&nbsp;</strong><span dir="LTR" style="text-align: justify;">&nbsp; نمایندگی</span><strong style="text-align: justify;">ستارخان</strong><span style="text-align: justify;">، روزهای دوشنبه مورخ 98/10/23 به استادی&nbsp; کمک راهنمای محترم همسفر حشمت و نگهبانی مسافر محمد صادق و دبیری مسافر یعقوب، با دستور&nbsp;جلسه‌&nbsp;</span></span></span><font color="#222222" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><b>&nbsp;</b></font><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;">هفته همسفر</b><font color="#222222" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><b>&nbsp;</b></font><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">راس ساعت 17:00 برگزار شد</span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">.</span></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/10434/1398_/%D8%AD%D8%B4%D9%85%D8%AA%20%D8%AF%DB%8C98/01.JPG" alt=""></span></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p> text/html 2020-01-11T14:33:09+01:00 ostadmoeinc60.mihanblog.com استاد معین دستور جلسات هفتگی : جشن هفته همسفر http://ostadmoeinc60.mihanblog.com/post/1228 <div style="text-align: right;"><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: right;"><span lang="FA"><span style="text-align: justify;">این جلسه اولین جلسه از دور بیست و هفتم از سری کارگاه های آموزشی عمومی <b>کنگره 60</b> نمایندگی&nbsp;</span></span></span><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><span lang="FA"><span style="text-align: justify;">&nbsp;</span><b style="text-align: justify;">ستارخان</b><span style="text-align: justify;">&nbsp;روزهای شنبه مورخ 98/10/21&nbsp;</span></span></span><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><span lang="FA"><span style="text-align: justify;">به استادی&nbsp; همسفر محترم آقای دکتر کشانی</span></span><span lang="FA"><span style="text-align: justify;"><font color="#222222">،&nbsp; نگهبانی مسافر پوریا و دبیری مسافر میثم با&nbsp;دستور جلسه&nbsp;&nbsp;</font><font color="#222222"><b>هفته همسفر</b></font><b>&nbsp;</b></span></span></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;">راس&nbsp;ساعت 17:00 آغاز به کار</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;">کرد.</span></div><div style="text-align: right;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/10434/1398_/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C%2021%D8%AF%DB%8C/01.JPG" alt=""></div><div style="direction: rtl;"><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right; line-height: 115%;"><br></p><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;"></span></div> text/html 2020-01-08T14:49:46+01:00 ostadmoeinc60.mihanblog.com استاد معین دستور جلسات هفتگی : کمک من به کنگره 60 و کمک کنگره 60 به من http://ostadmoeinc60.mihanblog.com/post/1227 <b style="text-align: right; font-size: 12px; color: rgb(34, 34, 34);"><span style="text-align: justify; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">این جلسه دوازدهمین&nbsp;</span><span style="text-align: justify; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">جلسه از دور بیست و هشتم، از سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی&nbsp;</span><font style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><span style="text-align: justify;">کنگره60&nbsp;</span><span dir="LTR" style="text-align: justify;">&nbsp; نمایندگی</span><span style="text-align: justify;">ستارخان</span><span style="text-align: justify;">، روزهای چهارشنبه مورخ 98/10/18 به استادی راهنمای محترم آقای محمد باقری و نگهبانی مسافر فرهاد و دبیری مسافر مرتضی، با دستور&nbsp;جلسه‌ کمک من به کنگره 60 و کمک کنگره 60 به من&nbsp;</span></font><span style="text-align: justify;"><font color="#222222" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">راس ساعت 17:00 برگزار شد.</font></span></b> <div><b style="text-align: right; font-size: 12px; color: rgb(34, 34, 34);"><span style="text-align: justify;"><font color="#222222" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><br></font></span></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/10434/1398_/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%DB%8C%2018%D8%AF%DB%8C/01.JPG" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><p class="MsoNormal" align="right" style="line-height: 115%;"><br></p></div><div style="text-align: right;"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 107%;"><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right;"><div style="text-align: right;"><br></div></p></span></div> text/html 2020-01-04T15:10:48+01:00 ostadmoeinc60.mihanblog.com استاد معین دستور جلسات هفتگی : کمک کنگره به من و خدمت من به کنگره http://ostadmoeinc60.mihanblog.com/post/1226 <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right;"><span lang="FA" dir="RTL" style=""><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34);"><span lang="FA" style=""><span style="text-align: justify;">این جلسه چهاردهمین جلسه از دور بیست و ششم از سری کارگاه های آموزشی عمومی</span><b style="text-align: justify;">&nbsp;کنگره60</b><span style="text-align: justify;">&nbsp;نمایندگی&nbsp;</span><b style="text-align: justify;">ستارخان</b><span style="text-align: justify;">&nbsp;روزهای شنبه مورخ 98/10/14&nbsp;</span></span></span><span lang="FA" style=""><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34);"><span style="text-align: justify;">به استادی کمک راهنمای محترم مسافر علیرضا</span></span><span lang="FA" style=""><span style="text-align: justify;"><font color="#222222" style="color: rgb(34, 34, 34);">،&nbsp; نگهبانی مسافر محمدرضا و دبیری مسافر مهران با&nbsp;دستور جلسه&nbsp;&nbsp;</font><font color="#222222"><b>کمک کنگره به من و خدمت من به کنگره</b></font><b style="color: rgb(34, 34, 34);">&nbsp;</b></span></span></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;">راس&nbsp;ساعت 17:00 آغاز به کار</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;">کرد.</span></font></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/10434/1398_/%D8%B9%DB%8C%D9%88%D8%B6%DB%8C%20%D8%AF%DB%8C98/01.JPG" alt=""></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right;"><br></p>